ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิพิเศษจาก ซิตี้ เวิลด์พริวิเลจ ชั่วคราว เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากแต่ละประเทศทั่วโลก. ซิตี้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าของเรา ซึ่งท่านจะสามารถกลับมาใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง

Citi World Privileges

ซิตี้ เวิลด์พริวิเลจ

ค้นพบสิทธิพิเศษด้วยบัตรฯ ซิตี้ของคุณ